Startsida  Erfarenhet  Tjänster  Länkar  Download  Kontakt

Konsulttjänster

Vi ställer gärna upp som diskussionspartner i Officefrågor. Vi har bred erfarenhet inom det mesta från Databasdesign till anpassning av Officeverktygen. Vi arbetar gärna med Officeprodukterna som verktyg.

 

Motto: "Enkla, prisvärda lösningar till nytta för många"

Dokumenthantering byggd på Outlook, Word, Excel, Access mm.
Outlookformulär för: Beställningar, Ansökningar mm
Lättanvända databaslösningar med Access som användargränssnitt och t.ex. SQL Server som databas
Använd Officeverktygen effektivt! Enkla anpassningar kan ge stora tidsvinster
Kringutrustning: Platta Skärmar, Skrivare, Scanners, Handdatorer. Vad ska man köpa? Hur mycket ska man betala? Hur använder man dem effektivt?
 

Adress: Lilliegatan 1, 598 98 Mariannelund  ◊  Tel: 070-547 26 52  ◊  E-post: info ätt tegit punkt se