Startsida  Erfarenhet  Tjänster  Länkar  Download  Kontakt

Dataräddning

 

L Har din hårddisk blivit oåtkomlig p.g.a. virus eller annat fel?

L Raderade du alla bilder i digitalkameran innan du fört över dem till datorn?

L Går ditt USB-minne inte att läsa längre?

 

Det du tappat är kanske helt oersättligt...
 

Vi kan återskapa borttagna eller oåtkomliga data från hårddiskar UBS-minnen, kameraminnen mm.

 

Så här går det till:

  1. Du skickar in Hårddisken eller minnet till oss
  2. Vi gör en bedömning av möjligheten att hämta ut de filer du önskar och skickar ett förslag till åtgärd och talar om vad det skulle kosta dig
  3. Du beställer åtgärden av oss
  4. Vi utför dataräddningen och meddelar dig hur mycket av datat vi kunnat rädda
  5. Du betalar in kostnaden för dataräddningen till oss
  6. Vi skickar datat till dig på CD eller DVD. Om du vill ha tillbaka din hårddisk eller minnet skickar vi det, i annat fall förstör vi det
  7. Du bekräftar till oss att du kan läsa datat
  8. Vi raderar vår säkerhetskopia av ditt data

Vi utför uppdraget i full sekretess.

 

Kostnad

Vi lämnar alltid kostnadsförslag innan du beställer dataräddningen. Du behöver inte betala annat än frakt och returfrakt förrän du vet hur mycket av datat vi kunnat rädda.

Kostnaden beräknar vi så här:

  Hårddiskar Minnen
Grundavgift 450 kr 350 kr
Avgift utifrån storlek på disk/minne 2 kr per Gb 100 kr per Gb
Avgift för mängden återskapat data 5 kr per Gb 300 kr per Gb

Alla priser är exkl. moms och frakt

 

 

 

Adress: Lilliegatan 1, 598 98 Mariannelund  ◊  Tel: 070-547 26 52  ◊  E-post: info ätt tegit punkt se